Disclaimer

Ottevangers Lichtdesign besteedt veel tijd en zorg aan de informatie die zij aanbiedt op haar website, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Ottevangers Lichtdesign of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Logo’s namen en beeldmerken komen toe aan de desbetreffende eigenaren. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Ottevangers Lichtdesign zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden. Ottevangers Lichtdesign heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. Ottevangers Lichtdesign aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

Door Ottevangers Lichtdesign per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Ottevangers Lichtdesign garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Indien u van mening bent dat op of via de Ottevangers Lichtdesign website aangeboden content inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.